O stowarzyszeniu

15. 09. 27
posted by: Super User
Odsłony: 1387

O stowarzyszeniu

Nr. KRS – 0000187917


Data rejestracji w KRS – 21.01.2004 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


REGON: 110716667
NIP: 5651434104


Siedziba Stowarzyszenia: ul. Osiedlowa 6, 22-235 Hańsk Pierwszy (GOK w Hańsku), Tel. 82 5714210.


Komitet Założycielski
1. Maśluch Teresa
2. Pryll Romuald Marek
3. Sobolewski Sławomir Ludwik


Zarząd Stowarzyszenia 2004 – 2008
1. Sobolewski Sławomir Ludwik – Prezes
2. Respond Jarosław Bartłomiej – Wice Prezes
3. Puacz-Mazurek Barbara – Sekretarz
4. Maśluch Teresa – Skarbnik
5. Giza Grzegorz – Członek


Zarząd Stowarzyszenia 2008 – nadal
1. Puacz - Mazurek Barbara – Prezes
2. Pryll Joanna – Wice Prezes
3. Kończal Małgorzata – Sekretarz
4. Maśluch Teresa – Skarbnik
5. Stanisław Izert – Członek

Do począku strony